ÅPENHET: Mennesker fra ulike meditative tradisjoner finner hverandre i et både tverrkirkelig og interreligiøst miljø, erfarer man i Areopagos.  Foto: Roland Schgaguler, NTB Scanpix

– Vi er kommet nærmere buddhismen

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).