MYE RART: Frivillig ungdomsleder i Nattkirke i Tjøme kirke, Herman Gilboe-Caspersen (17), mottok prisen på vegne av prosjektet og takket de ansatte i kirken for å ha holdt ut med mye rart. Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

Gjør ungdommene kjent med kirken på en ny måte

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).