MYE RART: Frivillig ungdomsleder i Nattkirke i Tjøme kirke, Herman Gilboe-Caspersen (17), mottok prisen på vegne av prosjektet og takket de ansatte i kirken for å ha holdt ut med mye rart. Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

Gjør ungdommene kjent med kirken på en ny måte

Kraften i Jesu navn

sang

Hillsong har på mange måter blitt ensbetydende med begrepet «moderne lovsang». Og mange har forsøkt å gjøre dette begrepet ensbetydende med enkle tekster, subjektive tema og repeterende refreng.

Et drastisk valg

globalt perspektiv

Fra et globalt perspektiv er endringen at bildet nå bærer mye mer preg av å være et lappeteppe enn et tydelig geografisk vindu.