GRATIS: «Gratis»og «kjærlighet» var de ordene flest deltakere på Trosopplæringskonferansen forbandt med nåde. Programleder Silje Kvammen Bjørndal (t.v.) ledet en panelsamtale med Åste Dokka, Knut Tveitereid og Håvard Skjerdal om nåde, synd, skam og ungdomskultur.  Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

Skal inkludere barn fra lavinntektsfamilier

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.