GENERASJON PRESTASJON: – Dagens generasjon barn og unge blir gjerne kalt «generasjon prestasjon». Det er viktig at barn og unge får lese bibeltekster som også speiler de krevende livserfaringene, sier førstelektor Ann Midttun ved MF.  Foto: Karsten Schmid

Dette er bibel-tekstene barna skal få med seg

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)