TROSFRIHET: Hans Olav Syversen har brukt mye tid på trosfrihet på Stortinget. Nå er han valgt inn i Stefanusalliansens representantskap. Arkivfoto: KPK

Hans Olav Syversen valgt inn i Stefanusalliansen

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)