TELENOR: Magnus Line, informasjonssjef i Telenor. Foto: Martin Fjellanger/Telenor

Telenor vurderer å endre Israel-SMS

For Guds rike hører også slike til

autisme

Frykten for stygge blikk gjør at foreldre gruer seg til å ta med seg barn med autisme i kirken. Men Sebastian og mamma Katja lar seg ikke stoppe av det.