GODT TEAM: Marte Wexelsen Goksøyr og Sven Nordin (t.h) beskriver seg som et godt team. Her avbildet i lag med regissør Bjørn Birch..  Foto: Maria Elisabeth Selbekk

Marte utfordrer med selvskrevet forestilling

Kjenn at jeg er Gud

andakt

«Hold opp! Kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over folkeslag, opphøyd på jorden. Herren Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.» Salme 46,11-12.