SANG: Gamle kirkegjengere, unge studenter og prester med langt, grått skjegg synger om at Herren er konge, at Han er verdig lovsang til tidens ende. Foto: Kari Fure

Her får de unge en pause fra krigen

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.