KORSET må bort, eller blir det ikke asylmottak, krever Utlendingsdirektoratet (UDI). – Det betyr mer for oss å vise kristen nestekjærlighet overfor mennesker i nød enn å holde fast på de kristne symbolene på leirstedene, sier Det Norske Misjonsselskap.

Korset må bort før asylantene kommer, krever UDI

Den første

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle og tjener for alle.» Markus 9:35–37.

Godt politisk håndverk

leder

Sannsynligvis har Listhaugs egen personlige trosdimensjon bidratt til å heve forståelsen for konvertitters spesielle situasjon på statsrådsnivå

Ofret sveisen for Martin Luther

frisyre

Da Gunnar Salmelid skulle ha fagsamtale i religion om blant annet Martin Luther, fikk han like godt klippet håret i munkefrisyre.

Jomfru Maria var palestiner – eller var hun?

i fokus

En stor statue av jomfru Maria blir hvert år på andre søndag etter påske båret i prosesjon gjennom Haifas gater. Det skjer til minne om at statuen ved avslutningen av første verdenskrig ble ført tilbake til sin plass i Stella Maris-kirken i byen.

Ofret sveisen for Martin Luther

frisyre

Da Gunnar Salmelid skulle ha fagsamtale i religion om blant annet Martin Luther, fikk han like godt klippet håret i munkefrisyre.

– Kan ikke nekte homovielser

kautokeino

Kautokeino menighetsråd vil stenge de tre kirkene i sognet for vielse av likekjønnede par. – Det er bare et synspunkt, sier biskopen.

Den første

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle og tjener for alle.» Markus 9:35–37.