KORSET må bort, eller blir det ikke asylmottak, krever Utlendingsdirektoratet (UDI). – Det betyr mer for oss å vise kristen nestekjærlighet overfor mennesker i nød enn å holde fast på de kristne symbolene på leirstedene, sier Det Norske Misjonsselskap.

Korset må bort før asylantene kommer, krever UDI

Dylan sier han kommer på nobelfesten

litteraturpris

Nobelprisvinner i litteratur Bob Dylan sier til The Telegraph at han «absolutt» vil være til stede på nobelseremonien – «hvis det overhodet lar seg gjøre».

Bedehusets situasjon og fusjon av organisasjonar

innspel

Det har vore ei dramatisk utvikling for Bedehus-Noreg sidan eg byrja i misjonssamanheng tidleg på 1970-talet og fram til no. ­Arbeidet er radikalt redusert både når det gjeld substans, aktivitet og frammøte. Parallelt har det skjedd ei læremessig oppløysing i Den norske kyrkja og ved Menighetsfakultetet.

Unnskyld, Gud!

ANDAKT

Hos Gud er det alltid et «ja» og et tydelig «amen» når det gjelder hans løfter.