Det er ventet at pave Frans vil samle store folkemasser når han besøker Malmö til uken. Foto: Max Rossi, Reuters/ NTB scanpix

Storinnrykk av norske katolikker når paven besøker Sverige

Vern av det fødte liv

barnevern

Hvis vi ikke stoler på foreldrenes evne til å ta de riktige avgjørelsene for sine ufødte barn, hvordan kan vi da ha så stor tillit til dem når det gjelder barna som har kommet til verden?

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.