DEBATT: I sommer har debatten rast på Svenska Kyrkans debattsider om hvordan kirken forholder seg til Israel og Palestina.  Foto: Pixabay / NTB scanpix

Israel raser mot boikott-iveren i Svenska Kyrkan

Foreldre + skule = sant!

synspunkt

Hovedpoenget med det dei gjorde var at foreldra blei meir involverte og det blei arbeidt med eit tettare samarbeid med heim og skule.

Ikke alene

andakt

Nåde er det motsatte av å være alene. Nåde er fellesskap. Nåde er å være hos den levende Gud.