SVERIGEDEMOKRATERNA: Sjefredaktør Lukas Berggren tror kristne verdikonservative er betenkt over Sverigedemokraterna også fordi noen av forslagene deres i praksis vil gjøre det umulig å leve som jøde i Sverige.  Foto: Rickard L.Eriksson, Världen idag

– Verdikonservative frustrert over Kristdemokraterna

Vern av det fødte liv

barnevern

Hvis vi ikke stoler på foreldrenes evne til å ta de riktige avgjørelsene for sine ufødte barn, hvordan kan vi da ha så stor tillit til dem når det gjelder barna som har kommet til verden?

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.