EVALUERING: Lokallagsleiar Irene Barmen Hoel vil auke eingongsstønaden for å få ned aborttala - og meiner at dette kan vere den eine saka KrF kan vinne valet på. Bak henne sit resten av styret i Jølster KrF, frå venstre Wilhelm Skrede, Karl Russøy, Svein Årdalsbakke og Marta Fimreite.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Etterlyser éi tydeleg valkampsak

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.