EVALUERING: Lokallagsleiar Irene Barmen Hoel vil auke eingongsstønaden for å få ned aborttala - og meiner at dette kan vere den eine saka KrF kan vinne valet på. Bak henne sit resten av styret i Jølster KrF, frå venstre Wilhelm Skrede, Karl Russøy, Svein Årdalsbakke og Marta Fimreite.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Etterlyser éi tydeleg valkampsak

Kan vi stole på Gud?

lederartikkel

Det å stole på Gud og å leve i tillit til Ham vil antakelig påføre oss alle noen runder med smertelige erfaringer 
og erkjennelser.

Vekkelse og lovens tre bruk

vekkelse

Skal det bli vekkelse må det forkynnes slik at mennesker opplever seg selv som fortapte syndere som trenger frelse, og for å oppnå dette må loven brukes i forkynnelsen.