Ledere: Ekteparet Kalvenes­ bor selv ikke så langt unna kollektiv­ene, og det blir for til at de inviterer ­studentene hjem til seg.
  Foto: Simon Eidesvik

Klar for livet i kristent kollektiv

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)