FORSTÅ: – Unge kristne må forstå at det er ideologiske strømninger bak alt de lærer, og de trenger å vite at det kristne verdensbildet står seg, sier pastor Øystein Gjerme.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Dårlig forberedt på studentlivet

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.