KLIMAENDRINGER: Konservative personer er mer skeptiske til at klimaendringene er menneskeskapte, viser ny studie. Foto: Fotolia

Konservative norske menn oftere klimafornektere

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)