STUDENT: Det er ikke ende på variasjonen i bommerter ferske studenter gjør. Det kan være alt fra anstrengte relasjoner i bokollektivet, til å kjøpe for mange skolebøker.
  Foto: Frank May, NTB Scanpix

Slik overlever du som student

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.