FOTFOLKET: Regionleder Per Byrknes og Ungleder og Lars Rugland Aarseth tror det kan være en god idé å engasjere fotfolket for å få lagt en ny strategi.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Gedigent gruppearbeid staker ut misjonskurs

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.