engasjert: Ole Magne Omdal driv no ein liten gard i Kristiansand ved siden av jobben hjå Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Her med jordskokk-plantane han har fått av Sp-veteran Jon Fløistad som i si tid var misjonsmann og fylkesordførar i Aust-Agder.  Foto: Silje Rognsvåg

Sp-bølgja kan ta misjonstopp til Stortinget

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)