F.v. Ingrid Rosendorf Joys og Anne Sender fra Samarbeidsrådet fra tros- og livssynssamfunn.  Foto: Silje Rognsvåg

Trossamfunn ber om gulrot framfor pisk

Hareide: – Det er uro i partiet

politikk

KrF er rammet av utmeldelser, krangel om vigsel av homofile og strid om politisk veivalg. Selv føler ikke Knut Arild Hareide at han leder et splittet parti.

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)