KRITISK: T.h. Hans Fredrik Grøvan, KrFs parlamentariske nestleder på Stortinget i går. Partiet er lite glade for regjeringens bortprioritering av «kristen kulturarv» i sin politiske plattform.  Foto: Silje Rognsvåg

– Et svik å fjerne kristen kulturarv

Yrkesforbud for Carissimi-prester?

debatt

I alle år har jeg fått høre at det er plass i kirken for meg og mine meningsfeller. Men nå når Åpen Folkekirke har inntatt flertallet i flere bispedømmeråd, kan det være grunn å spørre om det går mot yrkesforbud for prester som Bruun og undertegnede.