LYD: Bibelcampen på Justøya får gjennomføre sitt planlagte program for 2017, holde teltmøter og bruke mikrofoner og høyttalere innenfor anbefalte lydgrenser.  Foto: Dagen-arkiv

Grønt lys for lyd på bibelcampingen

Disipler, ikke kunder

bokanmeldelse

Øystein Gjerme er både en dyktig kommunikator og en dyktig organisasjonsbygger. Samtidig understreker han at kirkens misjon ikke er å bygge en strømlinjeformet ytre struktur.