TIL DE SOM VIL: Vidar Bakke deler villig ut velsignelsen til de som vil i det som kalles «Grenseland»  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Velsignelse i «grenseland»

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)