KJEDELIG: Assisterende generalsekretær Magnus Hvalvik i Kristen Idrettskontakt (KRIK) synes det er kjedelig at statsbudsjettet nedprioriterer de frivillige organisasjonene.  Foto: KRIK

Frustrerte over frivillighetskutt

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.