SORTERING: Forfatterne Vigdis Hjort og Thorvald Steen synes­ sorteringen som foregår i ­samfunnet er skremmende.  Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

Forfattere tar oppgjør med sorteringssamfunnet

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.