UNDERSKUDD: Lav oppslutning og økonomisk underskudd for arrangementet har ført til at Det Norske Baptistsamfunn har valgt å droppe sommerstevnet Blink fra neste år av. Bildet er fra Blink i 2017. Foto: Roger Dahl, Baptistsamfunnet

Baptistene dropper sommerstevne

Eit tiltrekkande fellesskap?

i fokus

I ei sunn forsamling vågar folk å le av seg sjølv. Dei veit dei blir tilgitt. Dei veit at dei er aksepterte. Dei vert berørt av frelsa. Dei veit kor dei kan gå og snakka med nokon om dei får problem.

Ta imot formaning!

andakt

«Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv, den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt» (Ordspr 15,32).