50 ÅR: Alf Skeie har gått på bedehuset i 50 år. De siste årene har rundt 13 stykker møttes fast til bønnemøter på onsdager. De fleste er over 70. De siste 30 årene har han sett til at huset har blitt malt utvendig.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Gammelt bedehus blir ortodoks menighet

Vern av det fødte liv

barnevern

Hvis vi ikke stoler på foreldrenes evne til å ta de riktige avgjørelsene for sine ufødte barn, hvordan kan vi da ha så stor tillit til dem når det gjelder barna som har kommet til verden?

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.