TVERRKULTURELT: Ved samlebåndene i Sodastream-fabrikken arbeider jøder og arabere side ved side. Flere hundre beduiner har fått jobb etter at fabrikken flyttet til Negev.  Foto: Kenneth Fjell Rasmussen

Israelsk flagg på alle produkter

Her gir også barna tiende

tiende

Fråtsing er uetisk så lenge det finnes fattige, mener familien Due-Tønnesen. Derfor ga barna bort ti prosent av konfirmasjonsgaven til bistand og misjon.

Stort lys

andakt

Det folket som vandrer i mørket, ser et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyset fram. (Jes 9:2)