SKOLEGUDSTJENESTE: Etter flere utsettelser og langtrukne forhandlinger mellom de fire partiene på borgerlige side, kunne Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti legge fram et kompromiss onsdag. Illustrasjonsfoto: Dagen-arkivet

Enighet om veileder for skolegudstjenester

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.