KIRKEN: Her mottar skoleklasser velsignelsen på slutten av en skolegudstjeneste i 2013.  Foto: Bård Bøe

Høyre tviler på jule-påbud

Marias lovsang

andakt

«Min sjel opphøyer Herren og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Luk. 1,46.