Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet, bilde tatt under Senterpartiets landsmøte i Haugesund i mars 2015.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

– Statsråden må se på bibelskolene

Det sanne lys

ANDAKT

«Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud! I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. – For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.» Salme 36,8 og 10.