AVSTEMNING: En av flere avstemninger under landsmøtet, og her er det kontrollkomiteens rapport som er oppe til behandling.  Foto: Ove Eikje

Den indre Sjø satser videre på egen kjøl

Fortsatt på oppdrag

synspunkt

Det er fortsatt behov for kjernen i vår virksomhet; som er å forkynne evangeliet til sjømenn, fiskere
og kystens befolkning.

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).