STØTTE: Stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete har mottatt støtte, men også trusler i forbindelse med sexmelding-saken. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Navarsete har meldt trussel til PST

Kan vi stole på Gud?

lederartikkel

Det å stole på Gud og å leve i tillit til Ham vil antakelig påføre oss alle noen runder med smertelige erfaringer 
og erkjennelser.

Vekkelse og lovens tre bruk

vekkelse

Skal det bli vekkelse må det forkynnes slik at mennesker opplever seg selv som fortapte syndere som trenger frelse, og for å oppnå dette må loven brukes i forkynnelsen.