VIL ØKE: – Spørsmålet er om vi starter flere menigheter enn vi legger ned, sier Øystein Gjerme, leder for Sendt Norge.
  Foto: Stein Gudvangen

Møtes for å snu negativ trend

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).