FÆRRE SELVMORD: Det er færre selvmord blant japanere enn tidligere år, og tallet har gått ned åtte år på rad.  Foto: Tor Weibye

Stadig færre i Japan begår selvmord

Den stille uke

andakt

Den kristne kirke følger i stillhet og bønn Jesus Kristus på hans lidelsesvei mot langfredag, Golgata kors og seieren påskemorgen.