TENDENS: Personalleder Kari Margrethe Solvang sier det er en tydelig tendens de siste årene at det går mindre tid fra krenkelsen finner sted til saken blir meldt. På bildet ser vi henne sammen med generalsekretær Øyvind Åsland.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Over 30 tilfeller av seksuell trakassering på tre år

Begeistret for Bibelen

lederartikkel

I en tid da mye flyter både i kulturen og teologien, er fast forankring i Bibelen det eneste som duger for den som vil bli bevart og vokse som kristen.

Her gir også barna tiende

tiende

Fråtsing er uetisk så lenge det finnes fattige, mener familien Due-Tønnesen. Derfor ga barna bort ti prosent av konfirmasjonsgaven til bistand og misjon.

Stort lys

andakt

Det folket som vandrer i mørket, ser et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyset fram. (Jes 9:2)