TENDENS: Personalleder Kari Margrethe Solvang sier det er en tydelig tendens de siste årene at det går mindre tid fra krenkelsen finner sted til saken blir meldt. På bildet ser vi henne sammen med generalsekretær Øyvind Åsland.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Over 30 tilfeller av seksuell trakassering på tre år

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).