FORBUD: Gymnasie- og Kunskapslyftsminister Anna Ekström vil innføre forbud mot religiøse friskoler.  Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Svensker vil forby religiøse friskoler

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)