FAR OG PREST: Trebarnsfar John Sylte Sylte er sokneprest i Vestnes og Fiksdal i Indre Romsdal prosti. Foto: Olav Skjegstad/privat

Sokneprest med pensum-kritikk fra talerstolen

Kan vi stole på Gud?

lederartikkel

Det å stole på Gud og å leve i tillit til Ham vil antakelig påføre oss alle noen runder med smertelige erfaringer 
og erkjennelser.

Vekkelse og lovens tre bruk

vekkelse

Skal det bli vekkelse må det forkynnes slik at mennesker opplever seg selv som fortapte syndere som trenger frelse, og for å oppnå dette må loven brukes i forkynnelsen.