FAR OG PREST: Trebarnsfar John Sylte Sylte er sokneprest i Vestnes og Fiksdal i Indre Romsdal prosti. Foto: Olav Skjegstad/privat

Sokneprest med pensum-kritikk fra talerstolen

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.