Oppfordret JesusKvinner til å delta i samfunnsdebatten

Bundet til Trump

frispark

Hvis man i for stor grad ser på bestemte politikere eller ledere som representanter for Guds vilje, fører det fort galt av sted.