Oppfordret JesusKvinner til å delta i samfunnsdebatten

Et anker for sjelen

andakt

Guds urokkelige løfter er som et trygt og fast anker for sjelen, midt i en urolig og stormfull verden.