KNAPT FLERTALL: Landsmøtesalen var delt på midten, men flertallet gikk for å fjerne K-en fra KRLE.  Foto: Bernt Sønvisen, Arbeiderpartiet

KRLE-vedtak faller KrF tungt for brystet

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)