BLE ARRESTERT: Iranske "Maryam" ble arrestert i Iran fordi hun var blitt kristen og fikk beskjed av politiet om å bli muslim igjen eller forlate landet. Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

«Bli muslim igjen eller forlat landet»

En selvstendig kirke ga vekst

her brenner pinseilden

I 1970 var det 22 millioner kristne 
i det afrikanske landet. I dag 
er det trolig 
rundt 80 millioner.

En selvstendig kirke ga vekst

her brenner pinseilden

I 1970 var det 22 millioner kristne 
i det afrikanske landet. I dag 
er det trolig 
rundt 80 millioner.

Guds velgjerninger

andakt

«Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.» Ef. 5.