Human Rights Watch stiller spørsmål ved kronprins Mohammed bin Salmans såkalte reformprogram og viser til at Saudi-Arabia fengsler stadig flere uten lov og dom. Foto: AP / NTB scanpix

HRW: Saudi-Arabia fengsler tusenvis uten lov og dom

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)