NOE Å LÆRE: Professor Kjell Nordstokke mener de fattige har noe å lære Vesten når det gjelder sammenheng mellom misjon og bistand.  Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

Kunstig skille mellom forkynnelse og bistand

Marias lovsang

andakt

«Min sjel opphøyer Herren og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Luk. 1,46.