SAMME KJØNN: – Vi kan ikke ha en KRIK-linje på Fjellhaug dersom organisasjonen åpner for at to av samme kjønn kan ha lederstillinger, sier Øyvind Åsland, generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband.  Foto: Andrea Øien Sæverud

– Det blir umulig med samarbeid

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.