Generalsekretær Kristin Miele i Humanetisk Forbund mener at det ikke er NRKs jobb å bringe salmer ut til det norske folk. FOTO: Humanetisk Forbund.

«Kirken, ikke NRK, bør ta ansvaret for å sikre salmene som kulturarv»

Bundet til Trump

frispark

Hvis man i for stor grad ser på bestemte politikere eller ledere som representanter for Guds vilje, fører det fort galt av sted.