Generalsekretær Kristin Miele i Humanetisk Forbund mener at det ikke er NRKs jobb å bringe salmer ut til det norske folk. FOTO: Humanetisk Forbund.

«Kirken, ikke NRK, bør ta ansvaret for å sikre salmene som kulturarv»

Et anker for sjelen

andakt

Guds urokkelige løfter er som et trygt og fast anker for sjelen, midt i en urolig og stormfull verden.