TRIVES SOM LEDERE: Søndagsskolelederne Anne Kari Bjørling (f.v), Inger Karin Rott og Anders Bjørnerem deltok denne helgen på strategisamling for å hjelpe Søndagsskolen Norge til å rekruttere flere som dem. Foto: Markus Plementas, KPK

Må tenke radikalt nytt om søndagsskolearbeidet

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)