NY LÆRERUTDANNING: Prorektor Svenning Bjørke sier at det er et trosprosjekt å rekruttere så mange innen kort tid.  Foto: Johanna Magdalena Husebye

Professor-jakt til ny kristen lærerskole

Kraften i Jesu navn

sang

Hillsong har på mange måter blitt ensbetydende med begrepet «moderne lovsang». Og mange har forsøkt å gjøre dette begrepet ensbetydende med enkle tekster, subjektive tema og repeterende refreng.

Et drastisk valg

globalt perspektiv

Fra et globalt perspektiv er endringen at bildet nå bærer mye mer preg av å være et lappeteppe enn et tydelig geografisk vindu.