NY LÆRERUTDANNING: Prorektor Svenning Bjørke sier at det er et trosprosjekt å rekruttere så mange innen kort tid.  Foto: Johanna Magdalena Husebye

Professor-jakt til ny kristen lærerskole

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).