BLÅ KORS: Generalsekretær Jan Elverum.  Foto: Blå Kors Norge

Blå Kors vil hjelpe, ikke straffe

I møte med bibelkritikk

andakt

Religionslæreren hennes påstod at Bibelen er full av motsigelser. Vårt svar må være fundert på apostolisk kristendom.

I møte med bibelkritikk

andakt

Religionslæreren hennes påstod at Bibelen er full av motsigelser. Vårt svar må være fundert på apostolisk kristendom.