KATOLSK PREST: Kapellan Henry Thura Zaw Min i St. Svithun menighet i Stavanger er fra Myanmar og har ansvaret for de burmesiske medlemmene i hele bispedømmet. Han mener debatten om rohingyaene i norske og internasjonale medier er altfor ensidig.  Foto: Klaus Gustafsson

Katolsk Stavanger-prest tar Aung San Suu Kyi i forsvar

Kjenn at jeg er Gud

andakt

«Hold opp! Kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over folkeslag, opphøyd på jorden. Herren Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.» Salme 46,11-12.

Irland sier ja til abort

irland

To av tre irer sier ja til å endre grunnloven slik at abort kan bli tillatt. Det viser det endelige resultatet av folkeavstemningen.

– Nederlag for livsvernssaken

irland

Ja-siden i den irske folkeavstemningen om abort kan juble for flertall. – Et tilbakeslag for fosterets rettsvern, mener Menneskeverd.

Kjenn at jeg er Gud

andakt

«Hold opp! Kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over folkeslag, opphøyd på jorden. Herren Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.» Salme 46,11-12.