KATOLSK PREST: Kapellan Henry Thura Zaw Min i St. Svithun menighet i Stavanger er fra Myanmar og har ansvaret for de burmesiske medlemmene i hele bispedømmet. Han mener debatten om rohingyaene i norske og internasjonale medier er altfor ensidig.  Foto: Klaus Gustafsson

Katolsk Stavanger-prest tar Aung San Suu Kyi i forsvar

For å tjene og gi

andakt

I en tid da det ropes etter dugnadsvilje og ulønnet innsats i menigheter og foreninger, gjelder det å søke inspirasjon og motivasjon på riktig sted.