KIRKEN: – Selvfølgelig så skal du få lov til å mene noe, men jo krassere du er, jo større sannsynlighet er det for at du ikke har særlig stor tilknytning til kirken, sier homofile Ole Henrik Grønn om kritikken mot prestene i Risør som ikke vil vie homofile.  Foto: Juni Wendelin Fasting

Er homofil, støtter vigsels-nei

Eit tiltrekkande fellesskap?

i fokus

I ei sunn forsamling vågar folk å le av seg sjølv. Dei veit dei blir tilgitt. Dei veit at dei er aksepterte. Dei vert berørt av frelsa. Dei veit kor dei kan gå og snakka med nokon om dei får problem.

Ta imot formaning!

andakt

«Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv, den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt» (Ordspr 15,32).