KIRKEN: – Selvfølgelig så skal du få lov til å mene noe, men jo krassere du er, jo større sannsynlighet er det for at du ikke har særlig stor tilknytning til kirken, sier homofile Ole Henrik Grønn om kritikken mot prestene i Risør som ikke vil vie homofile.  Foto: Juni Wendelin Fasting

Er homofil, støtter vigsels-nei

Skal vi være uenige for alltid?

Kirkesplittelse

Siden Kirkemøtets vedtak om å innføre en liturgi for likekjønnede, har Den norske kirke vært i åpen konflikt. – Ikke et nytt fenomen, sier kirkehistoriker.

Dypere

andakt

Det sies at vi lever i et samfunn friere enn noen gang. Og at problemet heller er for mange valgmuligheter enn for få. Men det er kanskje ikke hele bildet.